ประกาศ!! ผลการตัดสินตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ คุณดลภาคย์ นิ่มแก้ว ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งตราสัญลักษณ์และความหมายที่ชนะการประกวดดังรายละเอียดด้านล่าง โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี บวท.