ติดต่อเรา

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)

ที่ตั้ง
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามหก พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักงาน
113 ถนนพหลโยธิน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์. 02-564-6700 ต่อ 3539
โทรสาร. 02-564-6705
อีเมล์. [email protected]